12/11/12

වින් 7 ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් තීම්........


ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් වලට කැමති කස්ටියට මෙන්න පොඩි බඩ්ඩක්....
වින්ඩෝස් සෙවන් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් විදිහට වෙස් බඳිමුද?

සිරාවටම කියනවනං මේක තීම් එකක් ...හරියට අර ඇපල් අයි ඕ එස් තීම් එක වගෙ......ඩවුන් කරල චෙක් කරපල්ලකො...පස්ට ...ආහ්.....Download Now 32 Bit
Windows 7 32bit සදහා මෙතනින් Download කරගන්න)

Download Now 64 Bit
( Windows 7 64bit සදහා මෙතනින් Download කරගන්න)

මෙම පොස්ට් එකී ප්‍රදාන අයිතිය හිමිවන්නේ  Net Master ට.... 

0 comments:

Post a Comment

Comment කරලා යන්න අමතක කරන්න එපා...