12/3/12

වෙඩි කළා මැරෙන්න මෙන්න Medal of Honor Warfighter

ඔන්න කට්ටිය බලාගෙන හිටපු ගෙමක්!මෙක නිශ්පාදනය කරේ හෑමොම දන්න EA සමාගමෙන් නිකුත් වුනේ October 23, 2012 වනදා.මෙ ගෙම් එක සපොට් කරන්නේ Windows Vista/7 වලට විතරයි එක නිසා Windows Xp වල ගොඩක් වෙලාවට ගෙම් එක වෑඩ නොකරන්න ඉඩ තියෙනවා!මෙකෙ Multiplayer
එකේ ගොඩක්ම හොද මොඩ්ස් තියෙනවා නෙට් එක සිපිඩ් නම් ඉතින් එල කිරි.යට ලින්ක් ටික ඈති බාගෙන
බලන්න කො හොදද කියලා ගෙම්ස් එක ඈ!මෙකෙ  Limited Edition කියලා තිබ්බාට Crack එක දෑම්මාම පස්සේ Unlimted Edition වෙනවා!

Medal of Honor Warfighter system requirements (minimum)

  • CPU: 2.2 GHz dual core Intel or AMD CPU with 2.4 MB cache
  • RAM: 2GB of system memory
  • Graphics: DirectX 10 compatible card with 512 MB RAM or more. Nvidia 8-series or AMD Radeon 3000 series graphics cards.
  • Operating system: Windows Vista
  • DirectX compatible sound card
  • 8 GB of hard drive space
Medal of Honor Warfighter Screenshots   
0 comments:

Post a Comment

Comment කරලා යන්න අමතක කරන්න එපා...